Đất bán Đất loại khác tại Bà Rịa Vũng Tàu

38 kết quả bất động sản
Huyện Long Điền
100 m²
Tp. Vũng Tàu
15000 m²
Đường Ven Biển Thành phố Vũng Tầu
Huyện Long Điền
100 m²
Đường Ven Biển Thành phố Vũng Tầu
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Tân Thành
550 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Kim Dinh Thành phố Bà Rịa
TP.Bà Rịa
90 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
Tp. Vũng Tàu
196000 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà