Đất bán Đất công nghiệp tại Vĩnh Phúc

10 kết quả bất động sản
Đinh Tiên Hoàng Thành phố Vĩnh Yên
Vĩnh Yên
300 m²
Vietnam Bắc Kế
Huyện Bình Xuyên
20000 m²
Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Huyện Bình Xuyên
5000 m²
Tam Hop Bình Xuyên District
Huyện Bình Xuyên
10050 m²
Vietnam Bắc Kế
Huyện Bình Xuyên
20000 m²
Hương Sơn Bình Xuyên
Huyện Bình Xuyên
6505 m²
Bình Xuyên District Vinh Phuc Province
Huyện Bình Xuyên
5005 m²
TT. Hương Canh Bình Xuyên
Huyện Bình Xuyên
5005 m²
Bình Xuyên District Vinh Phuc Province
Huyện Bình Xuyên
20005 m²
Số 1, Đinh Tiên Hoàng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà