Đất bán Đất công nghiệp tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

15 kết quả bất động sản
Huyện Nhà Bè
4200 m²
Huyện Nhà Bè
4200 m²
Huyện Nhà Bè
1200 m²
Huyện Nhà Bè
4199 m²
856 Đường Nguyễn Văn Tạo
Huyện Nhà Bè
1400 m²
Đường Nguyễn Văn Tạo
Huyện Nhà Bè
524 m²
Huyện Nhà Bè
4200 m²
Huyện Nhà Bè
3104 m²
Huyện Nhà Bè
4192 m²
Huyện Nhà Bè
6000 m²
Bạn đang tìm đất để mở rộng sản xuất, kho bãi lưu trữ hàng hóa? Bạn có thể tìm kiếm trên MuaBanNhaDat theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà