Đất bán Đất công nghiệp tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

41 kết quả bất động sản
ĐT10
Huyện Bình Chánh
250 m²
tập đoàn liên doanh đa phước
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Đoàn Nguyễn Tuấn Hưng Long
Huyện Bình Chánh
2230 m²
Thới Hòa xã Vĩnh Lộc A
Huyện Bình Chánh
50 m²
Huyện Bình Chánh
5000 m²
Huyện Bình Chánh
6000 m²
Huyện Bình Chánh
5000 m²
Huyện Bình Chánh
692 m²
Huyện Bình Chánh
782 m²
Huyện Bình Chánh
1320 m²
Hưng Long - Qui Đức Hưng Long
Huyện Bình Chánh
1250 m²
Bạn đang tìm đất để mở rộng sản xuất, kho bãi lưu trữ hàng hóa? Bạn có thể tìm kiếm trên MuaBanNhaDat theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà