Đất bán Đất công nghiệp tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

68 kết quả bất động sản
Huyện Bình Chánh
250 m²
Huyện Bình Chánh
2009 m²
Huyện Bình Chánh
1087 m²
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Huyện Bình Chánh
1950 m²
Đoàn Nguyễn Tuấn Hưng Long
Huyện Bình Chánh
2230 m²
Huyện Bình Chánh
2500 m²
Huyện Bình Chánh
1300 m²
Huyện Bình Chánh
5000 m²
Huyện Bình Chánh
5000 m²
Huyện Bình Chánh
6000 m²
Bạn đang tìm đất để mở rộng sản xuất, kho bãi lưu trữ hàng hóa? Bạn có thể tìm kiếm trên MuaBanNhaDat theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà