Đất bán Đất công nghiệp tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

38 kết quả bất động sản
Quốc lộ 50
Huyện Bình Chánh
100 m²
Liên Ấp 4-5 Đa Phước
Huyện Bình Chánh
1759 m²
Đoàn Nguyễn Tuấn Hưng Long
Huyện Bình Chánh
2230 m²
tập đoàn liên doanh đa phước
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Liên ấp 2-6
Huyện Bình Chánh
80 m²
Huyện Bình Chánh
5000 m²
Kẹt tiền Bán đất đa phước ,bình chánh ,1700m2 / giá 4.09 tỷ .
Huyện Bình Chánh
1700 m²
Huyện Bình Chánh
60 m²
Huyện Bình Chánh
5000 m²
Huyện Bình Chánh
6000 m²
Huyện Bình Chánh
5000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà