Đất bán Đất công nghiệp tại Huyện An Lão, TP.Hải Phòng

4 kết quả bất động sản
Huyện An Lão
5000 m²
số 55 trường sơn, an lão
Huyện An Lão
25000 m²
xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng
Huyện An Lão
8100 m²
An Thái An Lão
Huyện An Lão
11005 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà