Đất bán Đất công nghiệp tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

12 kết quả bất động sản
Hồ Tỵ Hòa Phước
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Lỗ Giáng 21 Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
110 m²
Quận Cẩm Lệ
278 m²
920 Triệu VNĐ
Lô 82 B1.19
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Trần Thúc Nhẫn Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
160 m²
Quận Cẩm Lệ
278 m²
Quận Cẩm Lệ
277,50 m²
Quận Cẩm Lệ
305 m²
Quận Cẩm Lệ
278 m²
Kiều Phụng Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Bạn đang tìm đất để mở rộng sản xuất, kho bãi lưu trữ hàng hóa? Bạn có thể tìm kiếm trên MuaBanNhaDat theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà