Đất bán Đất công nghiệp tại Huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng

3 kết quả bất động sản
Huyện Hòa Vang
15150 m²
Huyện Hòa Vang
100 m²
Vũ Miên Hòa Phước
Huyện Hòa Vang
117 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà