Đất bán Đất công nghiệp tại Ninh Bình

3 kết quả bất động sản
Tam Điệp Ninh Bình Province
Thị xã Tam Điệp
50000 m²
Ninh Bình Ninh Bình Province
Thị xã Tam Điệp
11050 m²
khu công nghiệp near Tam Điệp, Ninh Bình Province, Vietnam
Thị xã Tam Điệp
11020 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà