Đất bán Đất công nghiệp tại Đồng Tháp

10 kết quả bất động sản
Đường tỉnh 852 Tân Dương
Huyện Lai Vung
2870 m²
Đường tỉnh 852 Tân Dương
Huyện Lai Vung
4430 m²
Đường tỉnh 852 Tân Dương
Huyện Lai Vung
1550 m²
Đường tỉnh 852 Tân Dương
Huyện Lai Vung
1550 m²
Đường 853 Tân Phú Trung
Huyện Lai Vung
4800 m²
Đường tỉnh 852 Tân Dương
Huyện Lai Vung
4428 m²
Đường tỉnh 852 Tân Dương
Huyện Lai Vung
1200 m²
Đường tỉnh 852 Tân Dương
Huyện Lai Vung
12000 m²
quốc lộ 30
Huyện Tam Nông
1925 m²
Thị xã Sa Đéc
5000 m²
Bạn đang tìm đất để mở rộng sản xuất, kho bãi lưu trữ hàng hóa? Bạn có thể tìm kiếm trên MuaBanNhaDat theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà