Đất bán Đất công nghiệp tại Huyện Bến Cát, Bình Dương

3 kết quả bất động sản
Huyện Bến Cát
10000 m²
Huyện Bến Cát
10000 m²
KCN ASENDAS An Tây, Bến Cát , Bình Dương
Huyện Bến Cát
21000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà