Đất bán Đất công nghiệp

159 kết quả bất động sản
cụm làng nghề công nghiệp KIÊU KỴ
Huyện Gia Lâm
277 m²
Huyện Đức Hoà
500 m²
Huyện Tân Uyên
2346 m²
Phường Điện Nam.- Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Đức Hoà
500 m²
Bửu Hoà , Biên Hoà ,Đồng Nai
Thành phố Biên Hòa
3330,20 m²
105 xuân hồng
Huyện Đức Hoà
10000 m²
Phú Hải Đồng Hới Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
160 m²
Phú Hải Đồng Hới Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
160 m²
Phú Hải Đồng Hới Quảng Bình
Thành phố Đồng Hới
160 m²
Bạn đang tìm đất để mở rộng sản xuất, kho bãi lưu trữ hàng hóa? Bạn có thể tìm kiếm trên MuaBanNhaDat theo địa điểm, diện tích và mức giá.