Đất bán tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

58 kết quả bất động sản
Khai Quang, tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Vĩnh Yên
400 m²
số 1 Đinh Tiên Hoàng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
100 m²
số 1 Đinh Tiên Hoàng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
100 m²
Đinh Tiên Hoàng tp. Vĩnh Yên
Vĩnh Yên
100 m²
Đinh Tiên Hoàng tp. Vĩnh Yên
Vĩnh Yên
250 m²
Đinh Tiên Hoàng
Vĩnh Yên
100 m²
ĐT304
Vĩnh Yên
100 m²
01 Đinh Tiên Hoàng
Vĩnh Yên
100 m²
Ngô Quyền
Vĩnh Yên
250 m²
Vĩnh Yên
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà