Đất bán tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

25 kết quả bất động sản
Vĩnh Yên
420 m²
Vĩnh Yên
208 m²
số 1 Đinh Tiên Hoàng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
268 m²
Ngô Gia Tự Thành phố Vĩnh Yên
Vĩnh Yên
450 m²
Phan Chu Trinh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
70 m²
Vĩnh Yên
268,74 m²
Đinh Tiên Hoàng
Vĩnh Yên
400 m²
Khai Quang Thành phố Vĩnh Yên
Vĩnh Yên
268 m²
Khai Quang Thành phố Vĩnh Yên
Vĩnh Yên
240 m²
Số 1 Đinh Tiên Hoàng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
192 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà