Đất bán tại Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

24 kết quả bất động sản
Đại Lải Ngọc Thanh
Thị xã Phúc Yên
5800 m²
Ngọc Thanh Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
1500 m²
Lê Duẩn Ngọc Thanh
Thị xã Phúc Yên
7000 m²
Lê Duẩn Ngọc Thanh
Thị xã Phúc Yên
200 m²
đƯỜNG lê duẩn
Thị xã Phúc Yên
200 m²
đường lê duẩn xã ngọc thanh thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc
Thị xã Phúc Yên
130 m²
Thị xã Phúc Yên
400 m²
Ngọc Thanh Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
150 m²
Ngọc Thanh Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
300 m²
Thị xã Phúc Yên
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà