Đất bán tại Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

29 kết quả bất động sản
Thị xã Phúc Yên
70 m²
Ngọc Thanh Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
1500 m²
Thị xã Phúc Yên
80 m²
Thị xã Phúc Yên
70 m²
Thị xã Phúc Yên
70 m²
Thị xã Phúc Yên
102 m²
Thị xã Phúc Yên
90 m²
Lê Duẩn Ngọc Thanh
Thị xã Phúc Yên
7000 m²
Lê Duẩn Ngọc Thanh
Thị xã Phúc Yên
200 m²
đƯỜNG lê duẩn
Thị xã Phúc Yên
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà