Đất bán tại Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

5 kết quả bất động sản
Thị xã Phúc Yên
400 m²
Lê Duẩn Ngọc Thanh
Thị xã Phúc Yên
7000 m²
Ngọc Thanh Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
300 m²
Thị xã Phúc Yên
200 m²
Thị xã Phúc Yên
190 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà