Đất bán tại Vĩnh Phúc

41 kết quả bất động sản
số 1 Đinh Tiên Hoàng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
100 m²
Số 1 Đinh Tiên Hoàng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
200 m²
Số 1 Đinh Tiên Hoàng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
292 m²
Vĩnh Yên
100 m²
Vĩnh Yên
63 m²
Số 1 Đinh Tiên Hoàng Vĩnh Yên Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
100 m²
Đinh Tiên Hoàng
Vĩnh Yên
100 m²
Khu Đô Thị Nam Vĩnh Yên, tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Vĩnh Yên
100 m²
Số 1, Đinh Tiên Hoàng
Huyện Vĩnh Tường
100 m²
Huyện Yên Lạc
402 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà