Đất bán tại Vĩnh Phúc

40 kết quả bất động sản
Thị xã Phúc Yên
400 m²
Khai Quang Thành phố Vĩnh Yên
Vĩnh Yên
203 m²
Vĩnh Yên
100 m²
khai quang -vĩnh yên -vĩnh phúc
Vĩnh Yên
203 m²
Khai Quang Thành phố Vĩnh Yên
Vĩnh Yên
203 m²
Ngọc Thanh Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
150 m²
số 1 Đinh Tiên Hoàng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
100 m²
số 1 Đinh Tiên Hoàng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
100 m²
Khai Quang Thành phố Vĩnh Yên
Vĩnh Yên
204 m²
Đinh Tiên Hoàng Thành phố Vĩnh Yên
Vĩnh Yên
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà