Đất bán tại Vĩnh Phúc

154 kết quả bất động sản
Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Huyện Bình Xuyên
100 m²
Phạm Văn Đồng Thành phố Vĩnh Yên
Vĩnh Yên
140 m²
Phạm Văn Đồng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Vĩnh Yên
140 m²
Phạm Văn Đồng Thành phố Vĩnh Yên
Vĩnh Yên
296 m²
đường Nguyễn Trãi
Thị xã Phúc Yên
90 m²
Phạm Văn Đồng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Vĩnh Yên
98 m²
Phạm Văn Đồng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Vĩnh Yên
140 m²
Phạm Văn Đồng, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Vĩnh Yên
102 m²
Thôn Trại, Xã Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Huyện Bình Xuyên
100 m²
Vĩnh Yên
126 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà