Đất bán tại Vĩnh Phúc

36 kết quả bất động sản
Đường ĐInh Tiên Hoàng, Khai Quang,Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
160 m²
Khu Đô Thị Nam Vĩnh Yên, tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Vĩnh Yên
300 m²
Khu Đô Thị Nam Vĩnh Yên, Khai Quang, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Vĩnh Yên
100 m²
Huyện Yên Lạc
402 m²
Khu Đô Thị Nam Vĩnh Yên, tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Vĩnh Yên
100 m²
Số 1, Đinh Tiên Hoàng
Huyện Vĩnh Tường
100 m²
Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
100 m²
Đường Đinh Tiên Hoàng Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
100 m²
01 Đinh Tiên Hoàng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
330 m²
Số 1 Đinh Tiên Hoàng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên
208 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà