Đất bán tại Vĩnh Long, Vĩnh Long

23 kết quả bất động sản
8 Tháng 3 Phường 5
Vĩnh Long
100 m²
Vĩnh Long
90 m²
quốc lộ 53, phường 9, thành phố vĩnh long
Vĩnh Long
100 m²
quốc lộ 53, phường 9, thành phố vĩnh long
Vĩnh Long
100 m²
Vĩnh Long
150 m²
khóm 5 phường 5 thành phố vĩnh long
Vĩnh Long
770 m²
hèm 2 khóm 2 phường 3
Vĩnh Long
500 m²
131 Nguyễn Huệ
Vĩnh Long
1647,20 m²
Vĩnh Long Vinh Long
Vĩnh Long
3670 m²
Nguyễn Văn Lâu
Vĩnh Long
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà