Đất bán tại Trà Vinh, Trà Vinh

5 kết quả bất động sản
Kho Dầu và D5
Trà Vinh
125 m²
Đồng khởi nối dài TP trà vinh
Trà Vinh
200 m²
Trà Vinh
150 m²
Đường Vành Đai, tp. Trà Vinh,
Trà Vinh
1232 m²
Thạch Ngọc Biên, tp. Trà Vinh, Trà Vinh, Việt Nam
Trà Vinh
150 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà