Đất bán tại Trà Vinh

2 kết quả bất động sản
Đường Vành Đai, tp. Trà Vinh,
Trà Vinh
119 m²
Kho Dầu và D5
Trà Vinh
125 m²
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà