Bán đất tp.HCM

22.086 kết quả bất động sản
Nguyễn Văn Bứa Hóc Môn
Huyện Hóc Môn
100 m²
Huyện Hóc Môn
90 m²
Hóc Môn Ho Chi Minh City
Huyện Hóc Môn
100 m²
Huyện Bình Chánh
6100 m²
Huyện Hóc Môn
90 m²
Huyện Hóc Môn
90 m²
Nguyễn Thị Thập Quận 7
Quận 7
55 m²
Hoàng Hữu Nam Quận 9
Quận 9
105 m²
Số 1 , Trần Văn Giàu, Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
130 m²
Vietnam x. Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà