Đất bán tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

3.008 kết quả bất động sản
Quận Thủ Đức
52 m²
Quận Thủ Đức
60 m²
Đất vàng đầu tư Linh Xuân Thủ Đức, CK cao
Quận Thủ Đức
54 m²
Quận Thủ Đức
60 m²
Quận Thủ Đức
60 m²
Hiệp Bình Phước
Quận Thủ Đức
156 m²
Quận Thủ Đức
52 m²
Quận Thủ Đức
104 m²
40 Kha Vạn Cân
Quận Thủ Đức
58 m²
191 Ngô Chí Quốc
Quận Thủ Đức
57 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà