Đất bán tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

372 kết quả bất động sản
Hẻm 79 Bờ Bao Tân Thắng Sơn Kỳ
Quận Tân Phú
82 m²
Quận Tân Phú
60 m²
Quận Tân Phú
60 m²
Thống Nhất, tân phú
Quận Tân Phú
76 m²
Quận Tân Phú
1529 m²
Nguyễn Cửu Đàm
Quận Tân Phú
100 m²
thống nhất
Quận Tân Phú
1524 m²
Quận Tân Phú
55 m²
Quận Tân Phú
57 m²
Tân Kỳ Tân Quý Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
56 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà