Đất bán tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

269 kết quả bất động sản
Quận Tân Phú
106 m²
Nguyễn Sơn Tân Phú
Quận Tân Phú
64 m²
Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh
Quận Tân Phú
64,65 m²
69/1 Nguyễn Cửu Đàm
Quận Tân Phú
90 m²
69/1
Quận Tân Phú
88 m²
Quận Tân Phú
52 m²
Quận Tân Phú
80 m²
282 Tân Hương
Quận Tân Phú
80 m²
Nguyễn Cửu Đàm Tân Sơn Nhì
Quận Tân Phú
90 m²
Lê Liễu Tân Quý
Quận Tân Phú
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà