Đất bán tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

171 kết quả bất động sản
Nguyễn Quý Anh
Quận Tân Phú
1150 m²
Quận Tân Phú
100 m²
Quận Tân Phú
128 m²
Lũy Bán Bích Ho Chi Minh City
Quận Tân Phú
1120 m²
Quận Tân Phú
104 m²
Quận Tân Phú
100 m²
Tô Hiệu Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
59 m²
Tô Hiệu Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
54 m²
Tô Hiệu Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
67 m²
Tô Hiệu Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
67 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà