Đất bán tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

441 kết quả bất động sản
Quận Tân Phú
100 m²
196 Tân Hương
Quận Tân Phú
100 m²
Quận Tân Phú
66 m²
57 Tô Hiệu
Quận Tân Phú
54 m²
17 Đường
Quận Tân Phú
105 m²
Quận Tân Phú
100 m²
Quận Tân Phú
56 m²
Quận Tân Phú
56 m²
Quận Tân Phú
56 m²
Quận Tân Phú
55 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà