Đất bán tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

130 kết quả bất động sản
51 trung lang , Phường 12 Quận Tân Bình TPHCM
Quận Tân Bình
80 m²
Quận Tân Bình
55 m²
Tân Bình Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
55 m²
Quận Tân Bình
70 m²
Quận Tân Bình
60 m²
Quận Tân Bình
60 m²
đường tái thiết, tân bình
Quận Tân Bình
55 m²
Tân Bình Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
55 m²
Tân Bình Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
55 m²
Quận Tân Bình
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà