Đất bán tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

158 kết quả bất động sản
Đường Phan Huy Ích
Quận Tân Bình
244 m²
Lô 13, Âu Cơ
Quận Tân Bình
55 m²
Quận Tân Bình
55 m²
Âu Cơ Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
55 m²
Âu Cơ Ho Chi Minh City
Quận Tân Bình
78 m²
Âu Cơ Ho Chi Minh City
Quận Tân Bình
58 m²
Thiên Phước Ho Chi Minh City
Quận Tân Bình
48 m²
Lý Thường Kiệt Ho Chi Minh City
Quận Tân Bình
56 m²
Trần Văn Hoàng Ho Chi Minh City
Quận Tân Bình
48 m²
Thiên Phước Ho Chi Minh City
Quận Tân Bình
48 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà