Đất bán tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

16 kết quả bất động sản
Phạm Văn Hai
Quận Phú Nhuận
40 m²
Phạm Văn Hai
Quận Phú Nhuận
52 m²
Quận Phú Nhuận
60 m²
Phan Đăng Lưu Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
1388 m²
Quận Phú Nhuận
690 m²
Quận Phú Nhuận
100 m²
Quận Phú Nhuận
100 m²
138A Nguyễn Văn Trỗi
Quận Phú Nhuận
471 m²
Lê Văn Sỹ Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
200 m²
Lê Văn Sỹ Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
384 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà