Đất bán tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

45 kết quả bất động sản
Quận Phú Nhuận
390 m²
Quận Phú Nhuận
304 m²
Hồ Văn Huê Phú Nhuận
Quận Phú Nhuận
57 m²
Quận Phú Nhuận
41 m²
Phú Nhuận
Quận Phú Nhuận
100 m²
Quận Phú Nhuận
100 m²
Quận Phú Nhuận
300 m²
Quận Phú Nhuận
902 m²
Quận Phú Nhuận
71 m²
Quận Phú Nhuận
600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà