Đất bán tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

31 kết quả bất động sản
Quận Phú Nhuận
172 m²
Quận Phú Nhuận
149 m²
Quận Phú Nhuận
200 m²
Quận Phú Nhuận
600 m²
Quận Phú Nhuận
500 m²
Quận Phú Nhuận
100 m²
Quận Phú Nhuận
120 m²
Huỳnh Văn Bánh Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
140 m²
Quận Phú Nhuận
149 m²
Phan Đăng Lưu Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
1388 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà