Đất bán tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

64 kết quả bất động sản
Quận Bình Thạnh
300 m²
Quận Bình Thạnh
599 m²
Quận Bình Thạnh
150 m²
Quận Bình Thạnh
300 m²
Quận Bình Thạnh
600 m²
Quận Bình Thạnh
450 m²
Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 26
Quận Bình Thạnh
424 m²
Quận Bình Thạnh
180 m²
Quận Bình Thạnh
630 m²
Quận Bình Thạnh
2000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà