Đất bán tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

124 kết quả bất động sản
Quận Bình Thạnh
326,60 m²
Quận Bình Thạnh
96 m²
Quận Bình Thạnh
86 m²
Quận Bình Thạnh
72 m²
Quận Bình Thạnh
62 m²
Quận Bình Thạnh
50 m²
Quận Bình Thạnh
750 m²
Quận Bình Thạnh
108 m²
Quận Bình Thạnh
110 m²
Bùi Đình Tuý phường 12
Quận Bình Thạnh
550 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà