Đất bán tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

161 kết quả bất động sản
Quận Bình Thạnh
100 m²
Quận Bình Thạnh
94,60 m²
Quận Bình Thạnh
100 m²
Quận Bình Thạnh
150 m²
Quận Bình Thạnh
150 m²
338 Bình Lợi
Quận Bình Thạnh
115 m²
Quận Bình Thạnh
98 m²
Quận Bình Thạnh
100 m²
Quận Bình Thạnh
50 m²
Bùi Đình Tuý, Ward Number 24, Ho Chi Minh, Vietnam
Quận Bình Thạnh
64 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà