Đất bán tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

202 kết quả bất động sản
Quận Bình Thạnh
70 m²
Trục 30 , phường 13 , quận bình thạnh
Quận Bình Thạnh
62 m²
Đường D1 Bình Thạnh
Quận Bình Thạnh
90 m²
Quận Bình Thạnh
255 m²
Quận Bình Thạnh
389,30 m²
Quận Bình Thạnh
56 m²
Quận Bình Thạnh
150 m²
526 Điện Biên Phủ
Quận Bình Thạnh
100 m²
Chu Văn An Bình Thạnh
Quận Bình Thạnh
42 m²
Đinh Bộ Lĩnh Bình Thạnh
Quận Bình Thạnh
42 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà