Đất bán tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

199 kết quả bất động sản
Quận Bình Thạnh
116 m²
Quận Bình Thạnh
1100 m²
Quận Bình Thạnh
96,20 m²
Phạm Văn Đồng
Quận Bình Thạnh
54,80 m²
Quận Bình Thạnh
52 m²
Quận Bình Thạnh
54,80 m²
Quận Bình Thạnh
56 m²
Quận Bình Thạnh
73 m²
Quận Bình Thạnh
29,70 m²
Quận Bình Thạnh
50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà