Đất bán tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

125 kết quả bất động sản
Quận Bình Thạnh
61 m²
39 Trần Não
Quận Bình Thạnh
270 m²
Hoàng Hoa Thám Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
68 m²
Chu Văn An Bình Thạnh
Quận Bình Thạnh
40 m²
Chu Văn An, Hồ Chí Minh, quận Bình Thạnh, Việt Nam
Quận Bình Thạnh
52 m²
Chu Văn An phường 26
Quận Bình Thạnh
65 m²
550 Phạm Văn Đồng
Quận Bình Thạnh
61 m²
Bình Lợi phường 13
Quận Bình Thạnh
50 m²
Bình Lợi phường 13
Quận Bình Thạnh
180 m²
Bình Lợi phường 13
Quận Bình Thạnh
110 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà