Đất bán tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

154 kết quả bất động sản
Quận Bình Thạnh
50 m²
69/2/9A Đường D2
Quận Bình Thạnh
89,90 m²
Quận Bình Thạnh
50 m²
Quận Bình Thạnh
50 m²
415 đinh bộ lĩnh, phường 6, quận bình thạnh, tp.hồ chí minh
Quận Bình Thạnh
60 m²
Quận Bình Thạnh
100 m²
phường 13 Bình Thạnh
Quận Bình Thạnh
52 m²
Quận Bình Thạnh
80 m²
Quận Bình Thạnh
50 m²
Nguyễn Khuyến phường 12
Quận Bình Thạnh
40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà