Đất bán tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

2.660 kết quả bất động sản
Quận 9
100 m²
mặt tiền Bưng Ông Thoàn
Quận 9
52 m²
Quận 9
54 m²
Quận 9
100 m²
1262 Nguyễn Duy Trinh
Quận 9
55 m²
36 Gò Cát
Quận 9
6500 m²
107 Gò Cát
Quận 9
1499 m²
gò cát
Quận 9
82 m²
Quận 9
100 m²
Quận 9
90,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà