Đất bán tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

2.161 kết quả bất động sản
Quận 9
70 m²
Quận 9
100 m²
Tự Do
Quận 9
95 m²
Lã Xuân Oai
Quận 9
1557,30 m²
Quận 9
100 m²
Bưng Ông Thoàn
Quận 9
57,70 m²
Phước Long A
Quận 9
360 m²
Dương Đình Hội
Quận 9
85 m²
Quận 9
60 m²
đường 6 Phường Long Trường Q9
Quận 9
317 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà