Đất bán tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

1.831 kết quả bất động sản
Quận 9
100 m²
270 Bưng Ông Thoàn
Quận 9
500 m²
107 Gò Cát
Quận 9
1499 m²
36 Gò Cát
Quận 9
6500 m²
Quận 9
100 m²
Quận 9
65 m²
Quận 9
50 m²
Quận 9
52 m²
Phường Trường Thanh, Quận 9
Quận 9
93 m²
Quận 9
210 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà