Đất bán tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

128 kết quả bất động sản
Phú Hữu Quận 9
Quận 9
100 m²
Nguyễn Trung Ngạn, Phường 7, Quận 8
Quận 8
100 m²
Quận 8
64 m²
Quận 8
105 m²
Quận 8
72 m²
Đường số 6 nội bộ đường 1011, Phường 5 Quận 8
Quận 8
313 m²
Quận 8
100 m²
Quận 8
90 m²
6 Đường số 1011
Quận 8
313 m²
Quận 8
313 m²
Quận 8
312 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà