Đất bán tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

286 kết quả bất động sản
Việt Nam phường 4
Quận 8
255 m²
Quận 8
94 m²
Quận 8
85 m²
Quận 8
85 m²
Quận 8
207 m²
Quận 8
197 m²
Quận 8
100 m²
42
Quận 8
110 m²
Quận 8
315 m²
Quận 8
2868 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà