Đất bán tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

190 kết quả bất động sản
Quận 12
75 m²
Quận 8
108 m²
Quận 8
72 m²
Phạm Thế Hiển
Quận 8
100 m²
Trịnh Quang Nghị
Quận 8
100 m²
Quận 8
100 m²
Quận 8
100 m²
Quận 8
100 m²
Phạm Thế Hiển Hồ Chí Minh
Quận 8
100 m²
Phạm Thế Hiển Hồ Chí Minh
Quận 8
100 m²
An Dương Vương
Quận 8
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà