Đất bán tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

482 kết quả bất động sản
Quận 7
90 m²
Quận 7
80 m²
quận 7
Quận 7
100 m²
Hoàng Quốc Việt Phú Mỹ
Quận 7
275 m²
Hoàng Quốc Việt Quận 7
Quận 7
80 m²
KDC Ven Sông
Quận 7
108 m²
Quận 7 Hồ Chí Minh
Quận 7
111 m²
Quận 7
85 m²
Quận 7
111 m²
Quận 7
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà