Đất bán tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

516 kết quả bất động sản
111 Nguyễn Thị Thập
Quận 7
100 m²
Quận 7
60 m²
Quận 7
106 m²
quận 7
Quận 7
100 m²
Quận 7
100 m²
Quận 7
100 m²
Quận 7
100 m²
Quận 7
100 m²
Quận 7
100 m²
Quận 7
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà