Đất bán tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

26 kết quả bất động sản
An Dương Vương
Quận 6
75 m²
10 Lô I
Quận 6
115 m²
415 Kinh Dương Vương
Quận 6
115 m²
An Dương Vương, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận 6
100 m²
Kinh Dương Vương
Quận 6
90 m²
Bình Phú
Quận 6
120 m²
Hùng Vương, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Quận 6
100 m²
Quận 6
100 m²
Quận 6
90 m²
820 HL2
Quận 6
4 90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà