Đất bán tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

25 kết quả bất động sản
Hậu Giang P11 Q6 TPHCM
Quận 6
60 m²
Quận 6
100 m²
Quận 6
100 m²
Quận 6
100 m²
Quận 6
130 m²
Quận 6
100 m²
Quận 6
105 m²
Quận 6
100 m²
Quận 6
100 m²
Quận 6
64 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà