Đất bán tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

54 kết quả bất động sản
Quận 6
100 m²
Quận 6
2412 m²
Quận 6
100 m²
Quận 6
100 m²
Quận 6
52 m²
Hồng Bàng Hồ Chí Minh
Quận 6
5643 m²
cuối bình chánh
Quận 6
100 m²
Quận 6
100 m²
Quận 6
80 m²
Kinh Dương Vương Hồ Chí Minh
Quận 6
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà