Đất bán tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

132 kết quả bất động sản
Quận 6
72 m²
Van Văn Thân
Quận 6
144 m²
Tỉnh lộ 10 Hồ Chí Minh
Quận 6
125 m²
Bà Hom phường 13
Quận 6
80 m²
bình tiên
Quận 6
780 m²
Quận 6
500 m²
Quận 6
90 m²
Quận 6
80 m²
Kinh Dương Vương Hồ Chí Minh
Quận 6
210 m²
Quận 6
420 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà