Đất bán tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

22 kết quả bất động sản
Quận 5
80 m²
Quận 5
100 m²
pho gần Hùng Vương, Hồ Chí Minh, Quận 5, Việt Nam
Quận 5
2600 m²
Trần Bình Trọng Hồ Chí Minh
Quận 5
95 m²
Nguyễn Biểu Hồ Chí Minh
Quận 5
86 m²
hùng vương
Quận 5
2300 m²
Trần Bình Trọng Hồ Chí Minh
Quận 5
95 m²
đường Trần Bình Trọng
Quận 5
1190 m²
Quận 5
156 m²
Quận 5
2600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà