Đất bán tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

27 kết quả bất động sản
Quận 5
60 m²
Quận 5
253 m²
Quận 5
272 m²
Quận 5
125 m²
Quận 5
48 m²
Bàu Tre Tân An Hội
Quận 5
80 m²
Quận 5
168 m²
Quận 5
200 m²
Quận 5
80 m²
Quận 5 Hồ Chí Minh
Quận 5
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà