Đất bán tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

25 kết quả bất động sản
Quận 5
30000 m²
Quận 5
300 m²
Quận 5
2600 m²
đường Trần Bình Trọng
Quận 5
1190 m²
đường Hùng Vương quận 5
Quận 5
2300 m²
152 Trần Phú
Quận 5
309 m²
Trần Phú
Quận 5
30,90 m²
Quận 5
100 m²
Quận 5
98 m²
Quận 5
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà