Đất bán tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

30 kết quả bất động sản
Quận 5
80 m²
Quận 5
100 m²
Quận 5
100 m²
Quận 5
96 m²
Quận 5
99 m²
đường hùng vương
Quận 5
160 m²
Quận 5
100 m²
Quận 5
1190 m²
Quận 5
2300 m²
Trần Phú
Quận 5
31000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà