Đất bán tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

21 kết quả bất động sản
Quận 5
600 m²
Quận 5
840 m²
Quận 5
100 m²
Tỉnh lộ 8 Xã Tân An Hội
Quận 5
80 m²
Quận 5 Hồ Chí Minh
Quận 5
300 m²
Quận 5
100 m²
152 Trần Phú
Quận 5
30972 m²
đường Hùng Vương quận 5
Quận 5
2300 m²
đường Trần Bình Trọng
Quận 5
1190 m²
Trần Phú
Quận 5
31000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà