Đất bán tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

15 kết quả bất động sản
Quận 5
346,60 m²
Vạn Tượng phường 13
Quận 5
100 m²
Trần Phú
Quận 5
31000 m²
Quận 5
2300 m²
152 Trần Phú
Quận 5
30972 m²
Quận 5
1190 m²
Quận 5
100 m²
Quận 5
100 m²
Quận 5
80 m²
Quận 5
2600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà