Đất bán tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

18 kết quả bất động sản
152 Trần Phú
Quận 5
30972 m²
đường Hùng Vương quận 5
Quận 5
2300 m²
đường Trần Bình Trọng
Quận 5
1190 m²
152 Trần Phú
Quận 5
30972 m²
Quận 5
156 m²
Quận 5
156 m²
Ho Chi Minh Vietnam
Quận 5
220 m²
Quận 5
156 m²
Quận 5
156 m²
Quận 5
583 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà