Đất bán tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

25 kết quả bất động sản
Quận 5
100 m²
Quận 5
100 m²
Quận 5
100 m²
tên lửa
Quận 5
80 m²
Quận 5
313 m²
Quận 5
125 m²
Quận 5
60 m²
Quận 5
500 m²
Quận 5
144 m²
Quận 5
840 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà