Đất bán tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

8 kết quả bất động sản
Quận 4
140 m²
Đoàn Nguyễn Tuấn Hồ Chí Minh
Quận 4
120 m²
Mặt Tiền Đường Đoàn Văn Bơ
Quận 4
165 m²
19A2 Đinh Bộ Lĩnh
Quận 4
150 m²
Quận 4
5334 m²
Trần Đại Nghĩa Hồ Chí Minh
Quận 4
200 m²
Quận 4
200 m²
Nguyễn Tất Thành
Quận 4
350 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà