Đất bán tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

7 kết quả bất động sản
Quận 4
156 m²
Quận 4
100 m²
119 lý thường kiệt dương đông phú quốc
Quận 4
120 m²
Quận 4
156 m²
Quận 4
600 m²
Quận 4
80 m²
đường đinh đức thiện
Quận 4
260 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà