Đất bán tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

4 kết quả bất động sản
Quận 4
7800 m²
Đào Trí, Phú Thuận, Quận 7
Quận 4
85 m²
Quận 4
80 m²
Quận 4
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà