Đất bán tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

16 kết quả bất động sản
Quận 4
100 m²
Quận 4
98 m²
Quận 4
100 m²
Quận 4
100 m²
Quận 4
2 m²
Quận 4
100 m²
Quận 4
100 m²
Quận 4
98 m²
Quận 4
100 m²
Quận 4
600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà