Đất bán tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

5 kết quả bất động sản
Quận 4
100 m²
Bình Chánh Hồ Chí Minh
Quận 4
119 m²
Bình Chánh Hồ Chí Minh
Quận 4
120 m²
Bình Chánh Hồ Chí Minh
Quận 4
100 m²
Quận 4
7800 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà