Đất bán tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

69 kết quả bất động sản
Vườn Chuối phường 4
Quận 3
127 m²
Hai Bà Trưng Hồ Chí Minh
Quận 3
79 m²
Quận 3
54 m²
Quận 3
438 m²
Cách Mạng Tháng Tám Hồ Chí Minh
Quận 3
35 m²
Cách Mạng Tháng Tám Hồ Chí Minh
Quận 3
40 m²
Cách Mạng Tháng Tám Hồ Chí Minh
Quận 3
54 m²
Cách Mạng Tháng Tám Hồ Chí Minh
Quận 3
60 m²
Cách Mạng Tháng Tám Hồ Chí Minh
Quận 3
57 m²
Cách Mạng Tháng Tám Hồ Chí Minh
Quận 3
58 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà