Đất bán tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

55 kết quả bất động sản
Quận 3
100 m²
Quận 3
600 m²
Quận 3
200 m²
27 Huỳnh Tịnh Của
Quận 3
52 m²
Quận 3
64 m²
Quận 3
46 m²
hẻm 27 huỳnh tịnh của
Quận 3
52 m²
Huỳnh Tịnh Của phường 8
Quận 3
42 m²
Quận 3
967 m²
Quận 3
2500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà