Đất bán tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

41 kết quả bất động sản
Quận 3
100 m²
Quận 3
100 m²
Quận 3
429 m²
Quận 3
59 m²
Ngô Thời Nhiệm
Quận 3
4074 m²
Quận 3
300 m²
CMT8, P10, Quận 3
Quận 3
58 m²
Quận 3
76 m²
Hai Bà Trưng Hồ Chí Minh
Quận 3
4800 m²
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận 3
4074 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà