Đất bán tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

32 kết quả bất động sản
Ngô Thời Nhiệm
Quận 3
6400 m²
Quận 3
3100 m²
Ngô Thời Nhiệm
Quận 3
4074 m²
Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận 3
1160 m²
Quận 3
540 m²
Quận 3
367 m²
Quận 3
55 m²
Quận 3
244 m²
Quận 3
1000 m²
Quận 3
550 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà