Đất bán tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

39 kết quả bất động sản
phường 7 Quận 3
Quận 3
773 m²
Ngô Thời Nhiệm
Quận 3
4074 m²
Ngô Thời Nhiệm
Quận 3
6400 m²
Quận 3
56 m²
Ngô Thời Nhiệm
Quận 3
6400 m²
Trần Quốc Toản
Quận 3
4074 m²
Quận 3
59 m²
Quận 3
76 m²
Quận 3
79 m²
Quận 3
61 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà