Đất bán tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

34 kết quả bất động sản
Quận 3
80 m²
Quận 3
250 m²
33
Quận 3
100 m²
Quận 3
600 m²
Cách Mạng Tháng 8 Hồ Chí Minh
Quận 3
73 m²
199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Quận 3
967 m²
Quận 3
326 m²
Quận 3
300 m²
Quận 3
600 m²
Quận 3
150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà