Đất bán tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

974 kết quả bất động sản
Quận 2
97 m²
Nguyễn Hoàng-An Phú Quận 2
Quận 2
100 m²
Đường 35
Quận 2
90 m²
-- Đường / Phố --
Quận 2
400 m²
Quận 2
371 m²
Quận 2
103 m²
Quận 2
86 m²
Quận 2
138 m²
Quận 2
67 m²
Quận 2
67 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà