Đất bán tại Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

16 kết quả bất động sản
Quận 11
100 m²
Quận 11
100 m²
Quận 11
100 m²
tp. Tân An Long An
Quận 11
100 m²
Quận 11
100 m²
Quận 11
100 m²
Quận 11
100 m²
Quận 11
600 m²
Quận 11
100 m²
Quận 11
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà