Đất bán tại Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

13 kết quả bất động sản
Quận 11
100 m²
Quận 11
100 m²
Quận 11
70 m²
Quận 11
110 m²
Quận 11
177 m²
Quận 11
100 m²
Quận 11
100 m²
Quận 11
100 m²
Quận 11
100 m²
Quận 11
600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà