Đất bán tại Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

15 kết quả bất động sản
Quận 11
80 m²
Quận 11 Hồ Chí Minh
Quận 11
100 m²
Quận 11
100 m²
Quận 11
75 m²
Quận 11
110 m²
Quận 11
100 m²
Quận 11
100 m²
Quận 11
100 m²
Quận 11
42 m²
Quận 11
73 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà