Đất bán tại Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

23 kết quả bất động sản
Quận 11
98 m²
Quận 11
100 m²
Quận 11
250 m²
Quận 11
8 m²
Quận 11
100 m²
Quận 11
52 m²
Quận 11
80 m²
Quận 11
120 m²
Quận 11
120 m²
Quận 11
89 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà