Đất bán tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

16 kết quả bất động sản
Quận 10
55,50 m²
Quận 10
250 m²
Hồ Chí Minh phường 10
Quận 10
3700 m²
Quận 10
100 m²
Quận 10
100 m²
Quận 10
99 m²
Quận 10
100 m²
Quận 10
75 m²
Lê Hồng Phong
Quận 10
7200 m²
Nguyễn Tri Phương Ho Chi Minh City
Quận 10
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà