Đất bán tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

11 kết quả bất động sản
Quận 10
100 m²
Quận 10 Hồ Chí Minh
Quận 10
200 m²
Lê Hồng Phong Hồ Chí Minh
Quận 10
333 m²
Trần Nhân Tôn Hồ Chí Minh
Quận 10
485 m²
Nguyễn Chí Thanh Hồ Chí Minh
Quận 10
480 m²
Quận 10
100 m²
Lê Hồng Phong
Quận 10
7200 m²
Quận 10
500 m²
Quận 10
60 m²
Quận 10
500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà