Đất bán tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

408 kết quả bất động sản
Lô J44, Đường số 6, KDC Phước Kiển Sadeco
Huyện Nhà Bè
100 m²
Huyện Nhà Bè
100 m²
Huyện Nhà Bè
1000 m²
Huyện Nhà Bè
65 m²
Huyện Nhà Bè
2460 m²
Long Thới Nhơn Đức
Huyện Nhà Bè
1000 m²
Huyện Nhà Bè
72 m²
Long Thới Nhơn Đức
Huyện Nhà Bè
1000 m²
Huyện Nhà Bè
65 m²
Huyện Nhà Bè
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà