Đất bán tại Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

854 kết quả bất động sản
Huyện Hóc Môn
100 m²
Huyện Hóc Môn
48 m²
Huyện Hóc Môn
100 m²
Huyện Hóc Môn
100 m²
Nguyễn Văn Quá
Huyện Hóc Môn
200 m²
Nguyễn Văn Quá
Huyện Hóc Môn
100 m²
Huyện Hóc Môn
85 m²
Phan Văn Hớn
Huyện Hóc Môn
100 m²
Nguyễn Văn Bứa Xuân Thới Sơn
Huyện Hóc Môn
200 m²
Nguyễn Văn Bứa
Huyện Hóc Môn
1000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà