Đất bán tại Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

1.335 kết quả bất động sản
Huyện Hóc Môn
120 m²
Huyện Hóc Môn
80 m²
Huyện Hóc Môn
100 m²
Nguyễn Văn Bứa
Huyện Hóc Môn
80 m²
Huyện Hóc Môn
100 m²
Huyện Hóc Môn
68 m²
Huyện Hóc Môn
128 m²
Nguyễn Văn Bứa
Huyện Hóc Môn
165 m²
Phan Văn Hớn Hồ Chí Minh
Huyện Hóc Môn
105 m²
Nguyễn Văn Bứa
Huyện Hóc Môn
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà