Đất bán tại Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

28 kết quả bất động sản
Huyện Cần Giờ
1290 m²
Huyện Cần Giờ
1150 m²
Huyện Cần Giờ
20000 m²
Huyện Cần Giờ
350 m²
Huyện Cần Giờ
306 m²
Huyện Cần Giờ
1650 m²
Huyện Cần Giờ
1200 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
754 m²
rừng sác cần giờ
Huyện Cần Giờ
6200 m²
Rừng Sát Bình Khánh
Huyện Cần Giờ
1900 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà