Đất bán tại Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

35 kết quả bất động sản
Rừng Sác Cần Giờ
Huyện Cần Giờ
200 m²
Trần Quang Đạo Bình Khánh
Huyện Cần Giờ
114 m²
Huyện Cần Giờ
1121 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
1080 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
1080 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
754 m²
Huyện Cần Giờ
5300 m²
Huyện Cần Giờ
110 m²
Huyện Cần Giờ
5300 m²
Huyện Cần Giờ
115 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà