Đất bán tại Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

43 kết quả bất động sản
ĐƯỜNG TRẦN QUANG QUỜN
Huyện Cần Giờ
90 m²
Huyện Cần Giờ
4300 m²
ấp An Phước Xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, tp.HCM
Huyện Cần Giờ
82 m²
Mặt tiền đường Duyên Hải, Cần Giờ
Huyện Cần Giờ
5715 m²
Huyện Cần Giờ
110 m²
Huyện Cần Giờ
1600 m²
Lương Văn Nho tt. Cần Thạnh
Huyện Cần Giờ
110 m²
Huyện Cần Giờ
110 m²
Lương Văn Nho tt. Cần Thạnh
Huyện Cần Giờ
110 m²
Lương Văn Nho tt. Cần Thạnh
Huyện Cần Giờ
110 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà