Đất bán tại Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

12 kết quả bất động sản
Huyện Cần Giờ
8800 m²
Huyện Cần Giờ
240 m²
Huyện Cần Giờ
20000 m²
Huyện Cần Giờ
350 m²
Huyện Cần Giờ
306 m²
Huyện Cần Giờ
3400 m²
Huyện Cần Giờ
100 m²
Huyện Cần Giờ
1150 m²
Huyện Cần Giờ
1200 m²
long hòa
Huyện Cần Giờ
80 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà