Đất bán tại Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

46 kết quả bất động sản
Đường Đê Gốc Tre - Lý Nhơn - Cần Giờ
Huyện Cần Giờ
13000 m²
Lý Nhơn Cần Giờ
Huyện Cần Giờ
14750 m²
Long Hòa Cần Giờ
Huyện Cần Giờ
110 m²
Đường Trần Quang Đạo
Huyện Cần Giờ
196 m²
Huyện Cần Giờ
474 m²
Huyện Cần Giờ
500 m²
Huyện Cần Giờ
95 m²
Huyện Cần Giờ
4000 m²
Huyện Cần Giờ
200 m²
Huyện Cần Giờ
2900 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà