Đất bán tại Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

18 kết quả bất động sản
Bình Khánh Cần Giờ
Huyện Cần Giờ
1500 m²
Đường Lý Nhơn, xã Lý Nhơn
Huyện Cần Giờ
16500 m²
Huyện Cần Giờ
448 m²
Huyện Cần Giờ
95 m²
Huyện Cần Giờ
20000 m²
Huyện Cần Giờ
8000 m²
Huyện Cần Giờ
19000 m²
Huyện Cần Giờ
4900 m²
Huyện Cần Giờ
200 m²
Huyện Cần Giờ
4000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà