Đất bán tại Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

35 kết quả bất động sản
Bình Khánh Cần Giờ
Huyện Cần Giờ
1500 m²
Bà Xán Bình Khánh
Huyện Cần Giờ
234 m²
Xã Long hoà huyện Cần Giờ
Huyện Cần Giờ
1993,50 m²
Ấp hoà hiệp xã Long hoà huyện Cần Giờ
Huyện Cần Giờ
2968 m²
Huyện Cần Giờ
480 m²
Rừng Sác Hồ Chí Minh
Huyện Cần Giờ
1121 m²
Lương Văn Nho tt. Cần Thạnh
Huyện Cần Giờ
110 m²
Huyện Cần Giờ
450 m²
Lương Văn Nho
Huyện Cần Giờ
110 m²
Lương Văn Nho
Huyện Cần Giờ
110 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà