Đất bán tại Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

30 kết quả bất động sản
Trần Quang Đạo
Huyện Cần Giờ
112 m²
Rừng Sác Hồ Chí Minh
Huyện Cần Giờ
4000 m²
Huyện Cần Giờ
3100 m²
Huyện Cần Giờ
8800 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
754 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
1080 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
1080 m²
Huyện Cần Giờ
27000 m²
Huyện Cần Giờ
306 m²
Huyện Cần Giờ
300 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà