Đất bán tại TP.Hải Phòng

53 kết quả bất động sản
Huyện An Dương
90 m²
xom 4, Tràng Duệ, Lê Lợi An Dương HP
Huyện An Dương
670 m²
xóm 4, Lê Lợi, An Dương, HP
Huyện An Dương
62 m²
Huyện An Dương
41000 m²
Huyện Thủy Nguyên
15000 m²
Hải Phòng Hải Phòng
Huyện An Dương
48 m²
Thủy Nguyên Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
80 m²
Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
150 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà