Đất bán tại TP.Hải Phòng

560 kết quả bất động sản
Huyện Thủy Nguyên
156 m²
Quận Hồng Bàng
100 m²
áp tràn, dương quan, thủy nguyên, hải phòng
Huyện Thủy Nguyên
143 m²
Nam Sơn An Dương
Huyện An Dương
89 m²
Phố Văn Xuân An Lão
Huyện An Lão
1200 m²
tt. An Dương An Dương
Huyện An Dương
93 m²
Quận Hồng Bàng
100 m²
Huyện Thủy Nguyên
78 m²
Quận Hồng Bàng
100 m²
Thôn Đồng Quán, xã Hoa Động, Thuỷ Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
106,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà