Đất bán tại TP.Hải Phòng

70 kết quả bất động sản
Quận Ngô Quyền
117 m²
Quận Hải An
68 m²
Huyện An Dương
150 m²
Quận Lê Chân
125 m²
Quận Hải An
119 m²
Quận Ngô Quyền
119 m²
Quận Lê Chân
58 m²
Quận Lê Chân
45 m²
Quận Đồ Sơn
1135 m²
Quận Hải An
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà