Đất bán tại TP.Hải Phòng

157 kết quả bất động sản
Quận Hải An
125 m²
Huyện đảo Cát Hải
100 m²
Phù Liễn Kiến An
Quận Kiến An
78 m²
Quận Kiến An
70 m²
Văn Đẩu Kiến An
Quận Kiến An
617,60 m²
Phù Liễn Kiến An
Quận Kiến An
90 m²
Quận Kiến An
58 m²
Huyện Thủy Nguyên
150 m²
Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải PHòng
Huyện An Dương
95 m²
Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
92 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà