Đất bán tại TP.Hải Phòng

534 kết quả bất động sản
Huyện An Dương
100 m²
Huyện An Dương
55 m²
Huyện An Dương
120 m²
Quận Hồng Bàng
297 m²
Quận Hồng Bàng
86 m²
Quận Hồng Bàng
40 m²
Quận Hồng Bàng
4 m²
Quận Hồng Bàng
86 m²
Quận Hồng Bàng
40 m²
chợ Minh Kha
Huyện An Dương
96 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà