Đất bán tại TP.Hải Phòng

66 kết quả bất động sản
Quận Hồng Bàng
61 m²
Quận Hồng Bàng
55 m²
Cam Lộ
Quận Hồng Bàng
61 m²
Quận Ngô Quyền
119 m²
Quận Ngô Quyền
446 m²
Cam Lộ Hùng Vương
Quận Hồng Bàng
55 m²
Cam Lộ Hùng Vương
Quận Hồng Bàng
55,37 m²
Quận Hồng Bàng
61 m²
Hùng Vương Hồng Bàng
Quận Hồng Bàng
55,37 m²
Huyện An Dương
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà