Đất bán tại TP.Hải Phòng

161 kết quả bất động sản
An Thái An Lão
Huyện An Lão
11000 m²
Huyện An Dương
54 m²
Quận Hồng Bàng
60 m²
Thủy Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Quận Hải An
100 m²
Hàng Tổng Nam Hải
Quận Hải An
40 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Quận Hải An
75 m²
Quận Hải An
100 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà