Đất bán tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

56 kết quả bất động sản
Quận Ngô Quyền
90 m²
Quận Ngô Quyền
61 m²
Quận Ngô Quyền
61 m²
Quận Ngô Quyền
67,50 m²
Quận Ngô Quyền
78 m²
Quận Ngô Quyền
100 m²
Quận Ngô Quyền
119 m²
Quận Ngô Quyền
119 m²
Lô 22 Lê Hồng Phong Đông Khê
Quận Ngô Quyền
60 m²
số 51 lô 22
Quận Ngô Quyền
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà