Đất bán tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

12 kết quả bất động sản
Lô 3E Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
60 m²
Quận Ngô Quyền
118 m²
Lô 7C Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
40 m²
Quận Ngô Quyền
35 m²
Lô 26 Lê Hồng Phong, Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
253 m²
Lô 2D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
126 m²
Lô 22 Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
256 m²
Quận Ngô Quyền
490 m²
Quận Ngô Quyền
119 m²
Quận Ngô Quyền
117 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà