Đất bán tại Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng

50 kết quả bất động sản
Quận Lê Chân
55 m²
Quận Lê Chân
110 m²
Quận Lê Chân
53 m²
Quận Lê Chân
80 m²
Quận Lê Chân
60 m²
Quận Lê Chân
95 m²
Quận Lê Chân
105 m²
Quận Lê Chân
67 m²
Quận Lê Chân
90 m²
Quận Lê Chân
75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà