Đất bán tại Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng

28 kết quả bất động sản
lô 5 quán nam kênh dương lê chân hải phòng
Quận Lê Chân
105 m²
Quận Lê Chân
125 m²
Quận Lê Chân
125 m²
52 Trực Cát
Quận Lê Chân
90 m²
ngõ 21 đường đồng thiện , thiên lôi, lê chân, hải phòng
Quận Lê Chân
87 m²
đường thiên lôi
Quận Lê Chân
90 m²
Quận Lê Chân
100 m²
Quận Lê Chân
100 m²
Quận Lê Chân
100 m²
Quận Lê Chân
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà