Đất bán tại Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

8 kết quả bất động sản
Hải Phòng Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
360 m²
Cam Lộ Hùng Vương
Quận Hồng Bàng
42 m²
đường Hồng Bàng,Hùng Vương,Hồng Bàng,Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
53 m²
đường cam lộ quận Hồng Bàng
Quận Hồng Bàng
52 m²
Quận Hồng Bàng
50 m²
khu đô thị Anh Dũng 5, Dương Kinh, Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
200 m²
khu đô thị Anh Dũng 5, Dương Kinh, Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
200 m²
Khu đô thị Lam Sơn Quán Toan
Quận Hồng Bàng
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà