Đất bán tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

5 kết quả bất động sản
770 - Hạ đoạn 4 - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An
Quận Hải An
59,30 m²
Quận Hải An
170 m²
Quận Hải An
126 m²
Quận Hải An
180 m²
Quận Hải An
99 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà