Đất bán tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

33 kết quả bất động sản
Quận Hải An
90 m²
Quận Hải An
90 m²
Quận Hải An
105 m²
Quận Hải An
96 m²
Quận Hải An
100 m²
Quận Hải An
170 m²
Quận Hải An
270 m²
Quận Hải An
70,40 m²
Quận Hải An
140 m²
Quận Hải An
144 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà