Đất bán tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

114 kết quả bất động sản
Quận Hải An
84 m²
Quận Hải An
56 m²
Quận Hải An
110 m²
Quận Hải An
95 m²
Quận Hải An
79 m²
Quận Hải An
60 m²
11 trên bẩy trên 75 đường Trung Hành, Đằng Lâm ,Hải An ,Hải Phòng
Quận Hải An
38 m²
Quận Hải An
125 m²
Nam Hải Hải An
Quận Hải An
125 m²
Quận Hải An
81 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà