Đất bán tại Quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng

24 kết quả bất động sản
Quận Đồ Sơn
200 m²
Quận Đồ Sơn
121 m²
Quận Đồ Sơn
114 m²
27/37 Nguyễn Hữu Cầu - Đồ Sơn
Quận Đồ Sơn
50 m²
Quận Đồ Sơn
100 m²
Quận Đồ Sơn
1135 m²
Quận Đồ Sơn
315 m²
Quận Đồ Sơn
110 m²
Số 16 Phố Sông He - Hòa Nghĩa - Dương Kinh
Quận Đồ Sơn
250 m²
Ấp 3, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quận Đồ Sơn
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà