Đất bán tại Quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng

6 kết quả bất động sản
Quận Đồ Sơn
100 m²
Quận Đồ Sơn
1135 m²
Ấp 3, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quận Đồ Sơn
70 m²
Quận Đồ Sơn
70 m²
Quận Đồ Sơn
2557 m²
Quận Đồ Sơn
140 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà