Đất bán tại Quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng

6 kết quả bất động sản
Quận Đồ Sơn
114 m²
Quận Đồ Sơn
122 m²
Quận Đồ Sơn
121 m²
Quận Đồ Sơn
114 m²
Quận Đồ Sơn
114 m²
Quận Đồ Sơn
1135 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà