Đất bán tại Huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng

3 kết quả bất động sản
số 51 lô 22
Huyện Vĩnh Bảo
47000 m²
Huyện Vĩnh Bảo
20000 m²
Huyện Vĩnh Bảo
271 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà