Đất bán tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

39 kết quả bất động sản
Thủy Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
đường 359, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
9 m²
đường 359, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà