Đất bán tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

22 kết quả bất động sản
Huyện Thủy Nguyên
150 m²
tt. Núi Đèo Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
102 m²
Huyện Thủy Nguyên
102 m²
Huyện Thủy Nguyên
102 m²
Đường 359 Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Thủy Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
102 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
102 m²
Huyện Thủy Nguyên
102 m²
Thuỷ Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà