Đất bán tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

87 kết quả bất động sản
Huyện Thủy Nguyên
81 m²
Hoa Động Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
102 m²
Thủy Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
108 m²
Dương Quan Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
195 m²
Huyện Thủy Nguyên
15000 m²
ĐƯỜNG 395 THỦY SƠN ,THỦY NGUYÊN ,HP
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Thuỷ Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
TT. Núi Đèo Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà