Đất bán tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

6 kết quả bất động sản
Khu đô thị Gò Gai, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
TDP Đà Nẵng, Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
243 m²
Thuỷ Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
300 m²
Huyện Thủy Nguyên
97 m²
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
tt. Núi Đèo Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà