Đất bán tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

90 kết quả bất động sản
Đường 359 tt. Núi Đèo
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Đường 359 tt. Núi Đèo
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
359, Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
15000 m²
ĐƯỜNG 395 THỦY SƠN ,THỦY NGUYÊN ,HP
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Thuỷ Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
TT. Núi Đèo Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà