Đất bán tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

6 kết quả bất động sản
Đường 359 Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Huyện Thủy Nguyên
300 m²
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà