Đất bán tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

11 kết quả bất động sản
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Huyện Thủy Nguyên
15000 m²
Thủy Nguyên Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
80 m²
Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
150 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Thủy Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Thủy Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
150 m²
Đường 359 Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà