Đất bán tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

3 kết quả bất động sản
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
KĐT Gò Gai, TT Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
200 m²
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà