Đất bán tại Huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng

15 kết quả bất động sản
Tổ 2 phường Hải Thành
Huyện Kiến Thụy
215 m²
Huyện Kiến Thụy
102 m²
Hai Phong Haiphong
Huyện Kiến Thụy
100 m²
Huyện Kiến Thụy
190 m²
Huyện Kiến Thụy
814 m²
Dương Kinh Haiphong
Huyện Kiến Thụy
200 m²
Anh Dũng 5, Dương Kinh, Hải Phòng
Huyện Kiến Thụy
200 m²
Anh Dũng Dương Kinh
Huyện Kiến Thụy
200 m²
Khu nhà ở Anh Dũng 5, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải phòng
Huyện Kiến Thụy
200 m²
Phường Anh Dũng
Huyện Kiến Thụy
200 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà