Đất bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

8 kết quả bất động sản
Huyện An Dương
165 m²
Huyện An Dương
1500 m²
QL5
Huyện An Dương
100 m²
An Dương Hải Phòng
Huyện An Dương
100 m²
An Đồng Hải Phòng
Huyện An Dương
100 m²
Đường Chùa Nghèo Hải Phòng
Huyện An Dương
140 m²
QL5
Huyện An Dương
100 m²
Phạm Văn Đồng
Huyện An Dương
2350 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà