Đất bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

7 kết quả bất động sản
Huyện An Dương
1500 m²
QL5
Huyện An Dương
100 m²
Phạm Văn Đồng
Huyện An Dương
2350 m²
Huyện An Dương
54 m²
Huyện An Dương
100 m²
Huyện An Dương
435 m²
QL5
Huyện An Dương
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà