Đất bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

15 kết quả bất động sản
Huyện An Dương
90 m²
Vân Tra An Đồng
Huyện An Dương
45 m²
Huyện An Dương
100 m²
Bắc Sơn An Dương
Huyện An Dương
100 m²
Vân Tra, An Đồng, Hải Phòng, Việt Nam
Huyện An Dương
90 m²
QL5
Huyện An Dương
100 m²
Huyện An Dương
100 m²
Huyện An Dương
165 m²
Vân Tra An Đồng
Huyện An Dương
70 m²
Đồng Thái An Dương
Huyện An Dương
500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà