Đất bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

11 kết quả bất động sản
Vân Tra An Đồng
Huyện An Dương
100 m²
Đường 208 Đồng Thái
Huyện An Dương
50 m²
Hải Phòng An Đồng
Huyện An Dương
65 m²
Huyện An Dương
165 m²
Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
26000 m²
số 51 An dương, Hải phòng
Huyện An Dương
460000 m²
QL5
Huyện An Dương
100 m²
Vân Tra An Đồng
Huyện An Dương
70 m²
Vân Tra An Đồng
Huyện An Dương
45 m²
Huyện An Dương
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà