Đất bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

13 kết quả bất động sản
QL5
Huyện An Dương
100 m²
xã Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
14000 m²
Bắc Sơn An Dương
Huyện An Dương
100 m²
An Đông An Dương
Huyện An Dương
60 m²
Huyện An Dương
1500 m²
Huyện An Dương
165 m²
Vân Tra An Đồng
Huyện An Dương
70 m²
Đồng Thái An Dương
Huyện An Dương
500 m²
Đường Thôn Tê Chử
Huyện An Dương
700 m²
Huyện An Dương
435 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà