Đất bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

85 kết quả bất động sản
Nam Sơn An Dương
Huyện An Dương
89 m²
Đường 208 An Dương
Huyện An Dương
125 m²
tt. An Dương An Dương
Huyện An Dương
93 m²
Nam Sơn Nam Sơn
Huyện An Dương
148 m²
Hồng Thái An Dương
Huyện An Dương
60 m²
Nam Sơn An Dương
Huyện An Dương
117 m²
Vĩnh Khê An Đồng
Huyện An Dương
100 m²
Tràng Duệ Lê Lợi
Huyện An Dương
61 m²
Huyện An Dương
700 m²
Huyện An Dương
174 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà