Đất bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

9 kết quả bất động sản
Huyện An Dương
50 m²
Huyện An Dương
100 m²
Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
26000 m²
An Đồng Hải Phòng
Huyện An Dương
100 m²
Huyện An Dương
165 m²
Nông Xá Tây
Huyện An Dương
164 m²
Huyện An Dương
1500 m²
QL5
Huyện An Dương
100 m²
Phạm Văn Đồng
Huyện An Dương
2350 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà