Đất bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

84 kết quả bất động sản
Huyện An Dương
145 m²
Huyện An Dương
89 m²
Huyện An Dương
89 m²
số 68 đường 5 Hải phòng
Huyện An Dương
80000 m²
Huyện An Dương
89 m²
Huyện An Dương
74 m²
Huyện An Dương
1500 m²
xom 4, Tràng Duệ, Lê Lợi An Dương HP
Huyện An Dương
670 m²
QL5
Huyện An Dương
100 m²
An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
140 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà