Đất bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

22 kết quả bất động sản
Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải PHòng
Huyện An Dương
95 m²
Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
92 m²
Huyện An Dương
80 m²
số 68 đường 5 Hải phòng
Huyện An Dương
80000 m²
QL5
Huyện An Dương
100 m²
xom 4, Tràng Duệ, Lê Lợi An Dương HP
Huyện An Dương
670 m²
Vân Tra An Đồng
Huyện An Dương
45 m²
đường Máng nước,An Đồng,An Dương,Hải Phòng
Huyện An Dương
100 m²
Hải Phòng Hải Phòng
Huyện An Dương
48 m²
Huyện An Dương
165 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà