Đất bán tại Thị Xã Sơn Tây, TP.Hà Nội

10 kết quả bất động sản
Thị Xã Sơn Tây
125,80 m²
Thị Xã Sơn Tây
99 m²
Thị Xã Sơn Tây
125,80 m²
Chùa Thông Thị xã Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
Chùa Thông Thị xã Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
Chùa Thông tx. Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
Chùa Thông tx. Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
Sơn Lộc tx. Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
Đồi Chè
Thị Xã Sơn Tây
150 m²
số 150 chùa thông
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà