Đất bán tại Thị Xã Sơn Tây, TP.Hà Nội

14 kết quả bất động sản
Thị Xã Sơn Tây
116 m²
Thị Xã Sơn Tây
114 m²
Thị Xã Sơn Tây
122 m²
Thị Xã Sơn Tây
114 m²
Thị Xã Sơn Tây
114 m²
Xóm Hè, thôn Mông Phụ
Thị Xã Sơn Tây
539 m²
Thị Xã Sơn Tây
125,80 m²
Chùa Thông Thị xã Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
Thị Xã Sơn Tây
125,80 m²
Chùa Thông Thị xã Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà