Đất bán tại Thị Xã Sơn Tây, TP.Hà Nội

11 kết quả bất động sản
Thị Xã Sơn Tây
114 m²
Khu phố 4 thôn đồi Dền, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
150 m²
Xóm Hè, thôn Mông Phụ
Thị Xã Sơn Tây
539 m²
Thị Xã Sơn Tây
125,80 m²
Chùa Thông Thị xã Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
Thị Xã Sơn Tây
125,80 m²
Chùa Thông Thị xã Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
số 150 chùa thông
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
Thị Xã Sơn Tây
850 m²
Thị Xã Sơn Tây
130 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà