Đất bán tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

56 kết quả bất động sản
Quận Thanh Xuân
60 m²
ngõ 83 triều khúc
Quận Thanh Xuân
36 m²
Quận Thanh Xuân
53 m²
Quận Thanh Xuân
34 m²
Kim Giang Thanh Xuân
Quận Thanh Xuân
50 m²
Quận Thanh Xuân
54 m²
Hoàng Văn Thái Thanh Xuân
Quận Thanh Xuân
43 m²
Vương Thừa Vũ Khương Trung
Quận Thanh Xuân
36 m²
Vương Thừa Vũ Khương Trung
Quận Thanh Xuân
42 m²
Quận Thanh Xuân
60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà