Đất bán tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

45 kết quả bất động sản
Hoàng Văn Thái Thanh Xuân
Quận Thanh Xuân
52 m²
Quận Thanh Xuân
120 m²
Cự Lộc Thượng Đình
Quận Thanh Xuân
35 m²
Triều Khúc Hà Nội
Quận Thanh Xuân
90 m²
Vương Thừa Vũ Khương Trung
Quận Thanh Xuân
44 m²
Quận Thanh Xuân
116 m²
Ngã Tư Sở Đống Đa
Quận Thanh Xuân
80 m²
Ngã Tư Sở Đống Đa
Quận Thanh Xuân
120 m²
Quận Thanh Xuân
200 m²
Ngã Tư Sở Đống Đa
Quận Thanh Xuân
185 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà