Đất bán tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

38 kết quả bất động sản
Khương Trung Thanh Xuân
Quận Thanh Xuân
50 m²
Quận Thanh Xuân
37 m²
Quận Thanh Xuân
50 m²
Quận Thanh Xuân
58 m²
Khương Đình Thanh Xuân
Quận Thanh Xuân
40 m²
Vương Thừa Vũ
Quận Thanh Xuân
36 m²
Hoàng Văn Thái Thanh Xuân
Quận Thanh Xuân
55 m²
Quận Thanh Xuân
55 m²
Quận Thanh Xuân
93 m²
Quận Thanh Xuân
52 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà