Đất bán tại Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

85 kết quả bất động sản
Xuân La Tây Hồ
Quận Tây Hồ
45,60 m²
Xuân La Tây Hồ
Quận Tây Hồ
26 m²
Quận Tây Hồ
430 m²
Quận Tây Hồ
65 m²
Đường Nguyễn Hoàng Tôn Tây Hồ
Quận Tây Hồ
34 m²
Quận Tây Hồ
62,50 m²
Lạc Long Quân Tây Hồ
Quận Tây Hồ
47 m²
Võng Thị Bưởi
Quận Tây Hồ
65 m²
Lạc Long Quân Tây Hồ
Quận Tây Hồ
85 m²
Xuân La Tây Hồ
Quận Tây Hồ
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà