Đất bán tại Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

19 kết quả bất động sản
Tổ 8 cụm 1 phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Quận Tây Hồ
45,80 m²
Âu Cơ Hanoi
Quận Tây Hồ
815 m²
Âu Cơ Hanoi
Quận Tây Hồ
815 m²
Âu Cơ Hanoi
Quận Tây Hồ
800 m²
Lạc Long Quân Hanoi
Quận Tây Hồ
300 m²
Quận Tây Hồ
215 m²
Âu Cơ Hanoi
Quận Tây Hồ
42 m²
Quận Tây Hồ
900 m²
Nhật Tân Hà Nội
Quận Tây Hồ
52 m²
Lạc Long Quân Hà Nội
Quận Tây Hồ
326 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà