Đất bán tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

557 kết quả bất động sản
Quận Long Biên
93 m²
Quận Long Biên
36 m²
ngo gần hẻm 52/11/76, Gia Quất, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Quận Long Biên
32 m²
Quận Long Biên
49,50 m²
Quận Long Biên
77 m²
Quận Long Biên
58,85 m²
Quận Long Biên
43,50 m²
Quận Long Biên
45 m²
Quận Long Biên
36 m²
Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
Quận Long Biên
57 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà